Kontakt

Česká společnost pro výzkum spánkuwww.sleep-society.cz
a spánkovou medicínu
1. LF UK a VFN
Kateřinská 30
120 00 Praha 2
www.sleep-society.cz

Předsedkyně MUDr. Jana Vyskočilová
info@denspanku.cz

Kontakt na akreditovaná pracoviště diagnostiky a léčby poruch spánku: