Ve světě

Světová organizace spánkové medicíny má v současné době přes 200 delegátů Světového dne spánku, kteří šíří povědomí o spánkových poruchách ve více než 50-ti zemích světa.
Jejich aktivity můžete sledovat zde:

http://www.worldsleepday.org